Veel stof doen ze in ieder geval opwaaien: de hoofddoekjes. Je ziet ze dan ook steeds vaker in de publieke ruimte, in de klas, of op het werk. Een hoofddoek wordt gedragen door jong en oud en kent verschillende achtergronden en verschijningsvormen. Een ding lijken de dragers van een hoofddoek met elkaar gemeen te hebben: ze zijn allen vrouw. In de discussie tussen voor- en tegenstanders van hoofddoekjes worden vaak onduidelijke argumenten gebruikt. Deze site wil duidelijke argumenten verzamelen.

Verbod hoofddoekjes Belgische scholen: 11 argumenten

In belgie hebben vorig jaar enkele scholen besloten het hoofdoekje te verbanden ter bevordering van de gelijkwaardigheid.
De redenen hiervoor waren:

1 Zelfs in de moslimgemeenschap is er onenigheid over of de Koran het dragen van een hoofddoek verplicht of niet. Er zijn ook moslims die zeggen dat als de wet hoofddoeken niet toelaat, een moslima haar hoofddoek moet afleggen.

2 Door een hoofddoekenverbod in te voeren, worden scholen weer echt pluralistisch. Iedereen voelt er zich welkom, niet alleen praktiserende moslima's. Door de hoofddoek buiten de schoolmuren te houden, breng je gelijkheid weer binnen. Als niemand een hoofddoek draagt, ziet iedereen er weer hetzelfde uit. De nadruk ligt op overeenkomsten in plaats van op verschillen.

3 Door de hoofddoek te verbieden, vermijd je dat meisjes door vrienden onder druk worden gezet om hem te dragen zonder dat ze dat eigenlijk willen. Je maakt een einde aan de peer pressure/ groepsdruk.

4 Door de hoofddoek te verbieden, bescherm je meisjes die door hun streng islamitische vaders of broers verplicht worden om hem te dragen. Je geeft hen zo op school wat ademruimte.

5 De hoofddoek is steeds meer een politiek symbool geworden, en niet alleen meer religieus. Het is de uiting van een groep mensen die zich afzetten tegen de rest van de samenleving.

6 De hoofddoek heeft met gelijke onderwijskansen te maken. Als aanvaard wordt dat het niet mag, wordt hij ook gemakkelijker afgelegd. Zo hangt de schoolkeuze niet af van het al dan niet mogen dragen van een hoofddoek.

7 Een algemeen verbod is duidelijk. Het brengt geen scholen in moeilijkheden en vermijdt protestacties voor de schoolpoort.

8 Meisjes die hun hoofddoek afleggen vanwege een verbod op school, zullen gemakkelijker hetzelfde doen in een werksituatie. Dat verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

9 Een pet mag ook niet in de klas. Een hoofddoek bijgevolg ook niet.

10 De hoofddoek is een vorm van de onderdrukking van de vrouw. Vrouwen in onze samenleving hebben te hard gestreden om nu opnieuw te worden onderdrukt.

11 Scholen moeten hun neutraliteit kunnen bewaren. De hoofddoek is niet neutraal

1 opmerking:

  1. De hoofddoek is als een opgestoken middelvinger, van mensen, die zich verzetten tegen de Westerse levens wijze. De boodschap die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”…De geheime agenda achter de hoofddoek leidt naar segregatie, naar een cultureel, maatschappelijk en religieus apartheidsregime waarbij de islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.Dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden…

    De hoofddoek, net zoals de boerka en de nikab zijn ook symbolen van onderdrukking van de vrouwen en hoort dan ook niet thuis in onze Europese samenleving, waar de gelijkheid tussen man en vrouw een verworven recht is. Binnen het islamitische wereldbeeld worden vrouwen gezien als inferieur en onrein. De Koran rechtvaardigt ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw. De vrouw is een bezit van de man en een man kan met haar doen wat hij wil. (Koran-4:34: “Mannen zijn voogden over de vrouwen, omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.”) Zo is het erfrecht en getuigenrecht van de vrouw de helft waar van dat van de man. En als ze zich misdraagt, mag ze ook nog geslagen worden. Vrouwen worden vergeleken met een akker waar een man mee kan doen wat hij wil:„Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt” (Koran-2:223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”) Erg veel analytisch vermogen is hier niet nodig. Met een pietsje verstand zou toch iedere moslimvrouw die dit leest per direct van haar geloof moeten afvallen. Moslima’s, val van je “geloof” af!…

    BeantwoordenVerwijderen

Alleen normale, zinvolle, reacties dragen bij aan de discussie.

Hoofddoekjes.blogspot.com is niet verantwoordelijk voor misbruik middels reactie formulieren door reageerders.