Veel stof doen ze in ieder geval opwaaien: de hoofddoekjes. Je ziet ze dan ook steeds vaker in de publieke ruimte, in de klas, of op het werk. Een hoofddoek wordt gedragen door jong en oud en kent verschillende achtergronden en verschijningsvormen. Een ding lijken de dragers van een hoofddoek met elkaar gemeen te hebben: ze zijn allen vrouw. In de discussie tussen voor- en tegenstanders van hoofddoekjes worden vaak onduidelijke argumenten gebruikt. Deze site wil duidelijke argumenten verzamelen.

"Het politieke debat over hoofdoekjes in de publieke ruimte zou ik graag voeren"

Nadat ex Groenlinks voorzitter Femke Halsema al eens geprobeerd had om de discussie over de hoofddoek aan te zwengelen buiten de PVV om, heeft nu ook VVD-Kamerlid Jeanine Hennis gepleit voor een politiek debat dat ambtenaren geen hoofddoekjes en andere religieuze symbolen meer zouden moeten dragen in publieke functies.
Jeanine Hennis pleite vandaag in een interview in dagblad de Pers voor een 'meer beschouwend debat' over de scheiding tussen kerk en staat. Zij zegt daarbij: "Alle religies zijn daarbij voor mij gelijk. Universiteiten, scholen, ook daarover zou ik in alle rust het debat willen voeren. 

Het debat over een duidelijkere scheiding tussen kerk en staat is volgens Hennis nu veel te 'krampachtig'. "De christelijke partijen drukken daar een enorm stempel op."  Hennis vervolgt: 'Soms denk ik, als ik kijk naar hoe het tot voor kort in Turkije was geregeld: wat doen we hier toch moeilijk met z'n allen.'  Verder zegt ze:  'kijk hoe Frankrijk en BelgiĆ« hiermee omgaan, waar de hoofddoek verboden is op openbare scholen'. 


In Belgiƫ zijn hoofddoekjes op scholen inderdaad niet toegestaan (evenals petjes, keppeltjes, etc) (zie ook: http://hoofddoekjes.blogspot.com/2011/02/verbod-hoofddoekjes-belgische-scholen.html#links)
maar gemeenten kunnen hoofddoek dragende ambtenaren wel toestaan mits hier voldoende draagvlak onder de bevolking voor is. Middels een referendum kunnen inwoners toestemmen of tegenstemmen per gemeente.

De christelijke partijen beschouwen dit echter als een aanval op de vrijheid van godsdienst. Dit blijkt  uit de reacties van de Christen Unie voorzitetr Andre Rouwvoet die bang is dat liberalen Godsdienstvrijheid overbodig vinden. Dat heeft mevrouw Hennis echter juist niet gezegd.


Volgens Mirjam Sterk (CDA) werkt  dit plan werkt de emancipatie van  hoofddoek dragende vrouwen juist tegen omdat er het risico wordt gelopen dat ze dan geen werk kunnen vinden terwijl dit kabinet juist meer mensen aan het werk wil hebben. Volgens mevrouw Sterk zijn er op deze wereld twee soorten landen: "Beschaafde Westerse landen met godsdienstvrijheid en landen als Iran. Vrijheid om te geloven wat je wil, is zo'n fundamenteel recht in beschaafde landen. Ik snap niet hoe een liberaal dat overbodig kan vinden." Ook dit is niet wat mevrouw Hennis bedoelde met haar betoog.

Hoofddoek als plaag

Dit stuk is gebaseerd op het stuk ' Hoofddoek is besmettelijke ziekte'  dat op Hoeiboei is gepubliceerd deze week.

Het gaat om de Frans-Algerijnse Theatermaakster Rayhana die de hoofddoek ziet als een plaag die om zich heen grijpt en waarschuwt waar de hoofddoek voor staat.

Rayhana wordt erg boos op 'linkse pseudofeministen' die islamisten steunen. "Ze praten uithuwelijken of polygamie goed met een beroep op diversiteit, de hoofddoek is geweldig, sommigen billijken zelfs genitale verminking. Allemaal bang extreem-rechts in de kaart te spelen. Maar dat doen ze juist door het taboe in stand te houden en niets aan de orde te stellen. Ze zeggen eigenlijk: wij hebben onze vrijheid, maar die is niet voor jullie."

"Wat zij niet begrijpen is dat de hoofddoek een besmettelijke ziekte is. Veel mensen in Frankrijk, en ook in Nederland vermoed ik, weten niet hoe het werkt. De hoofddoek is geen onschuldige, individuele keus. Die hoofddoek heeft consequenties voor andere vrouwen. Je drukt ermee uit wat voor samenleving je wilt, eentje waarin mannen en vrouwen zoveel mogelijk gescheiden zijn en vrouwen minder rechten hebben. Want wat wil dat zeggen, je haren niet laten zien? Dat mannen niet voor zichzelf instaan en je kunnen verkrachten?"

Rayhana stelt dat de zelfbewuste, goedopgeleide hoofddoekdraagsters in West Europa de zwakke plek van de liberale democratie hebben gevonden. "Ze zijn vreselijk handig. Iedereen die iets kritisch over de hoofddoek opmerkt, maken ze verdacht: anti-democratie. En iedereen die het voor ze opneemt, kan zich dankzij hen een beetje vrijheidsstrijder voelen."

Belangrijk is ook hoeveel hoofddoeken er zijn. "Wat is nog draaglijk, daar gaat het om. Twee, drie vrouwen met een hoofddoek die bij je in de straat wonen gaat wel, maar twee-, driehonderd, dat is een heel ander verhaal. In zo'n straat worden onbedekte vrouwen gebrandmerkt als hoer. Ik heb het gezien in Algerije: ik hoefde geen hoofddoek te dragen van mijn ouders, het kwam niet eens in ze op het mij te vragen. Maar mijn zusje moest het later, gedurende de burgeroorlog, wel. Het was gevaarlijk geworden om het niet te doen. Met de hoofddoek gaat het van kwaad tot erger: met wie weigert, kan van alles gebeuren."

Rayhana wil dat er stevige stappen worden ondernomen en is niet alleen voor een verbod op de boerka, vanaf volgende maand een feit in Frankrijk, maar ook voor een algeheel verbod op de hoofddoek. "Ik begrijp dat dit niet kan, maar dan in ieder geval een verbod voor minderjarigen, dus in het onderwijs. En op het werk: alle werkgevers moeten hem verbieden. Dat zou een vrijheidlievende daad zijn."

HEMA meisje moet hoofddoek tijdens werk afdoen

HEMA meisje moet hoofddoek tijdens werk afdoen

Zoals gebruikelijk bij Belgische winkels zijn de kleding eisen voor het personeel dat er geen hoofddeksels worden gedragen.
Een moslima in Genk had daar ernstige problemen mee en stapte naar de Belgische commissie voor gelijke behandeling.
Hema heeft de moslima nu een baan in het back-office aangeboden zodat ze geen klant contact heeft.
Ze mag nog steeds terug naar haar oude functie maar dan moet ze tijdens het werk haar hoofddoek af doen.

Boerkini als hoofdoekje in het zwembad?

Het was een tijdje heel erg stil rondom de Boerkini of is het burkini? Nu dan toch weer een incident:

In een zwembad in Enkhuizen heeft een Nederlandse moslima een boerkini aangetrokken terwijl in de kledingvoorschriften staat dat dit niet onder badkleding valt. Volgens het reglement moeten armen en benen onbedekt, moet de kleding gemaakt zijn als zwemkleding (stof) zijn en mag de kleding niet te los zitten. Daarnaast is het verboden om in andere kleding of naakt te zwemmen.

De moslima weigerde andere kleding aan te trekken en werd het zwembad uitgestuurd. Ze gaat stappen ondernemen en gaat mogelijk naar de commissie gelijke behandeling.
Scholiere ernstig mishandeld omdat ze geen hoofddoek draagt

Deze week werd een 16-jarig meisje op een school door medeleerlingen mishandeld omdat zij geen hoofddoek droeg. Dat zegt de directrice van de school, de openbare scholengemeenschap Scala College in Alphen aan den Rijn.
De scholiere werd door een groep meiden aangevallen die hoofddoeken droegen in het klaslokaal op het moment dat er geen leerkracht aanwezig was. Een bericht dat het meisje op haar Facebook of Hyves had gezet, zou de aanleiding voor de mishandeling hebben gevormd. Het meisje dat van Marokkaanse komaf zou zijn, liep daarbij een hersenschudding en een kapotte lip op.
(Bron: nieuw religieuspeil.net)

Verbod hoofddoekjes Belgische scholen: 11 argumenten

In belgie hebben vorig jaar enkele scholen besloten het hoofdoekje te verbanden ter bevordering van de gelijkwaardigheid.
De redenen hiervoor waren:

1 Zelfs in de moslimgemeenschap is er onenigheid over of de Koran het dragen van een hoofddoek verplicht of niet. Er zijn ook moslims die zeggen dat als de wet hoofddoeken niet toelaat, een moslima haar hoofddoek moet afleggen.

2 Door een hoofddoekenverbod in te voeren, worden scholen weer echt pluralistisch. Iedereen voelt er zich welkom, niet alleen praktiserende moslima's. Door de hoofddoek buiten de schoolmuren te houden, breng je gelijkheid weer binnen. Als niemand een hoofddoek draagt, ziet iedereen er weer hetzelfde uit. De nadruk ligt op overeenkomsten in plaats van op verschillen.

3 Door de hoofddoek te verbieden, vermijd je dat meisjes door vrienden onder druk worden gezet om hem te dragen zonder dat ze dat eigenlijk willen. Je maakt een einde aan de peer pressure/ groepsdruk.

4 Door de hoofddoek te verbieden, bescherm je meisjes die door hun streng islamitische vaders of broers verplicht worden om hem te dragen. Je geeft hen zo op school wat ademruimte.

5 De hoofddoek is steeds meer een politiek symbool geworden, en niet alleen meer religieus. Het is de uiting van een groep mensen die zich afzetten tegen de rest van de samenleving.

6 De hoofddoek heeft met gelijke onderwijskansen te maken. Als aanvaard wordt dat het niet mag, wordt hij ook gemakkelijker afgelegd. Zo hangt de schoolkeuze niet af van het al dan niet mogen dragen van een hoofddoek.

7 Een algemeen verbod is duidelijk. Het brengt geen scholen in moeilijkheden en vermijdt protestacties voor de schoolpoort.

8 Meisjes die hun hoofddoek afleggen vanwege een verbod op school, zullen gemakkelijker hetzelfde doen in een werksituatie. Dat verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

9 Een pet mag ook niet in de klas. Een hoofddoek bijgevolg ook niet.

10 De hoofddoek is een vorm van de onderdrukking van de vrouw. Vrouwen in onze samenleving hebben te hard gestreden om nu opnieuw te worden onderdrukt.

11 Scholen moeten hun neutraliteit kunnen bewaren. De hoofddoek is niet neutraal

Hoofddoekje als geuzenvlag?

De PVV wil een verbod op de hoofddoek voor vrouwen binnen het publieke domein. Met als gevolg een tegenovergestelde effect. De hoofddoek is voor veel moslimvrouwen nu een politiek statement van identiteit geworden waarbij het 'afzetten' tegen een maatschappij waar een verbod ter sprake komt belangrijker is dan de religieuze verplichting. Geuzenvlag of niet, het vertroebelt een eerlijke discussie over in hoeverre de keuze voor de hoofddoek werkelijk vrijwillig is of vooral voorkomt uit een door de gemeenschap opgelegde dwingende norm: de vrouw die zichzelf als een diamant moet behoeden tegen het slechte van buitenaf, zoals een lichamelijke bedekking wordt aangeprezen op een de vele islamitische sites. 'Beschouw jezelf als een diamant mijn moslimzuster, jouw waarde zal alleen maar stijgen, je trots en eer zullen niet benadeeld kunnen worden en respect naar jou toe zal buitengewoon zijn'.
(bron: Groene Amsterdammer)